Isnin, 26 Julai 2010

Ijmak(a) Pengertian ijmak dan rukunnya.

Pengetian bahasa : Niat dan bersetuju dalam sesuatu perkara untuk melaksanakanya

Pengetian istilah : Sepakat ulamak mujtahid daripada umat Islam samada dalam bentuk i’tiqad,kata-kata atau perbuatan untuk mengeluarkan hukum yang berlaku selepas kewafatan nabi. atau persepakatan ulamak mujtahid daripada umat nabi Muhammad selepas kewafatan baginda dalam perkara yang berhubung dengan hukum syarak

Rukun ijmak

1. Semua Ulamak mujtahid sepakat mengenai hukum syarak terhadap masalah yang berkaitan

2. Wujudnya sejumlah ulama mujtahid pada masa belakunya sesuatu masalah atau perkara.

3. Sepakat semua ulamk mujtahid mengenai hukum terbabit

4. Sepakat Ulamak-ulamak mujtahid mengeluarkan pendapat masing-masing secara tegas,samada berupa perkataaan atau perbuatan, baik secara bersendirian atau berkumpulan

(b) Jelaskan pandangan ulamak tentang kehujahan ijmak sukuti sebagai sumber hukum

Pengetian ijmak: Sepakat ulamak mujtahid daripada umat Islam samada dalam bentuk i’tiqad,kata-kata atau perbuatan untuk mengeluarkan hukum yang berlaku selepas kewafatan nabi.
Dalilnya:
يأيها الذين ءامنوا أطيوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم (سورة النسآء اية 59

Ijmak soreh: Para mujtahid sependapat mengenai sesuatu hukum dalam sesuatu masalah dengan menyatakan pendapat mereka dengan terang dan jelas atau melaui tulisan atau melaksanakan hukum yang dibincangkan.

Ijmak sukuti atau ijmak i’tibari : ialah sebahagian ulamak mujtahid mengeluarkan pendapat melalui fatwa ,sedangkan sebahagian ulamak mujtahid lain mendiamkan diri,tidak menyatakan pendapat atau tidak sependapat.ia juga dikira ijmak i’tibari kerana dengan mengambil kira atau beranggapan ulamak yang mendiamkan diri tersebut telah bersetuju.

Kehujahan ijmak sukuti
Ulamak berselisih pendapat tentang kehujahannya:

Ulamak Yang Menerima

1. Pendapat al-Kurkhi daripada mazhab Hanafi dan Imam Amidi daripada mazhab Syaf’i menerimanya sebagai hujjah zanni.
Hujjah atau alasan mereka ialah,berdiam diri sebahagian daripada ahli mujtahid bukan semestinya kerana muafakat dengan pendapat yang telah dikeluarkan,bahkan diam diri itu mungkin kerana setuju dengan pendapat yang dikeluarkan atau gerun dengan kehebatan ulamak yang telah mengeluarkan pendapatnya.Oleh itu,ijmak sukuti adalah hujah zanni.

2. PendapatUlamak Hanafi, Imam Ahmad dan sebahagian ulamak Syafi’i menerimanya sebagai hujjah qat'ei.
Alasan mereka ialah,dalil yang menunjukkan kehujahan ijmak tidak membezakan di antara ijmak soreh dan sukuti.Jika ditentukan dalil tersebut kepada ijmak yang soreh sahaja mungkin tidak berlaku ijmak,sedangkan ijmak telah berlakuUlamak yang Menolak:

Imam Malik dan Imam Syafi’i
Alasan mereka ialah tidak boleh dikatakan orang yang diam itu bersetuju,kerana mungkin mereka takut kepada kemudaratan diri atau harta atau berdiam diri untuk melakukan ijtihad.


Syarat Ijmak Sukuti
 
1. Mestilah melalui suatu masa yang cukup untuk berfikir atau membuatkajian dan rumusan tentang masalah yang diputuskan itu

2. Tidak ada sebab untuk menakut-nakutkan mujtahid lain dalam mengeluarkan pendapat

3. Semata-mata diam,bukannya menolak

(c) Dengan mengemukakan alasan anda perihalkan tentang kemungkinan berlakunya ijmak pada masa kini.

Jumhur ulamak – Boleh berlaku dan telah berlaku ijmak contohnya batal nikah perempuan Islam dengan orang kafir. Alasan : Ada kemudahan komunikasi moden.
Pendapat lain – Tidak mungkin dan mustahil berlaku ijmak. Alasan : Kerana ulamak susah dikenali dan mereka tinggal berjauhan.


(d) Huraikan jenis-jenis ijmak dan hukum mengingkari ijmak.

 1. Ijmak ahli Madinah ialah muafakat ulamak Madinah di dalam mengeluarkan pendapat terhadap sesuatu masalah.

2. Ijmak ahli al-Bait ialah mufakat daripada kalangan keluarga Nabi Muhammad s.a.w seperti Ali,Fatimah,Hassan dan Husain di dalam sesuatu masalah.

3. Ijmak sahabat ialah maufakat sahabat dan pendapat mereka terhadap sesuatu masalah.

4. Ijmak Khulafa’ ar Rasyidin : Ialah persepakatan sahabat rasul yang empat iaitu Abu Bakar,Umar,Ali dan Uthman.

5. Ijmak ulamak ialah persepakatan pendapat di kalangan ulamak dalam masalah tertentu pada masa tertentu.


(e) hukum mengingkari ijmak.

1. Sebahagian ulamak berpendapat mengingkari ijmak adalah kufur kerana ia termasuk dalam hujah yang disepakati (qat'i)
 
2. Sebahagian ulamak lain seperti Imam al-Haramain mengatakan mengingkari hukum ijmak tidak kufur kerana dalil kehujahan ijmak adalah zanni dan meningkari kehujahan dalil tidak kufur.

0 ulasan:

Catat Ulasan